Contacts

Odeljenje Campus France u okviru Francuskog instituta u Srbiji vam stoji na raspolaganju za obaveštenja u vezi sa studijama u Francuskoj: univerzitetskim programima, upisnim proceduruma, mogućnostima i finansijskoj podršci…

Espace Campus France de Serbie
Institut français de Serbie
Zmaj Jovina 11
11 000 Belgrade
sandra.elezovic@institufrancais.rs
www.serbie.campusfrance.org

Instagram : campusfranceserbie